Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Cập nhật lúc : 14:39 17/09/2021  

Kế hoạch năm 2021-2022

- Sắp xếp, vệ sinh các trang thiết bị gọn gàng dễ lấy dễ thấy khi sử dụng

- Chuẩn bị thiết bị dạy học đầy đủ, kịp thời để cho giáo viên mượn phục vụ công tác dạy và học đạt hiệu quả khi bước vào năm học mới.

- Hoàn thiện các loại sổ sách quản lý thiết bị.

- Tổng hợp giáo viên mượn trả đồ dùng dạy học trong tháng.

- Kiểm tra máy tính các phòng học, phòng chức năng để báo cáo BGH có kế hoạch sửa chữa, bảo trì kịp thời.

- Lập danh mục thiết bị dạy học hiện có thông báo đến giáo viên toàn trường để xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH cả năm.

- Tham gia theo dõi học sinh nhận học bổng tại PGD.

- Làm thẻ KSDB cho học sinh.

- Cập nhật dữ liệu về tình hình đăng ký sử dụng TBDH trên website của trường để báo cáo BGH.

- Họp Hội đồng

Các tin khác