Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 15:37 24/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA VĂN THƯ

NĂM HỌC 2013-2014

 

THÁNG

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Tháng 8/2013

 

- Tuyển sinh vào lớp 6 đợt 2

- Nắm số lượng học sinh.

- Điều chỉnh biên chế các lớp học

- Làm các loại hồ sơ sổ sách đầu năm (sổ điểm danh phụ, sổ điểm cá nhân, mẫu 1PT, mẫu 2 PT)

- Cập nhật thông tin trên cổng thông tin

- Lập danh sách học sinh khối 8 đăng ký học nghề

- Lập danh sách phòng thi khảo sát khối 6

- Nhập điểm khảo sát khối 6 và nộp phòng GD

 

 

 Tháng 9/2013

 

- Lập danh sách nhập điểm khảo sát khối 7,8,9

- Phát các loại hồ sơ sổ sách cho giáo viên và học bạ khối 6

- Làm báo cáo đầu năm học

- Lập danh sách đăng ký thi đua

- Làm phổ cập

- Chia lại khối 7 và làm các loại sổ sách.

- Báo cáo số lượng tháng 9

 

 

 Tháng 10/2013

 

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập- tham gia kiểm tra taị huyện

- Phân công chuyên môn trên cổng thông tin.

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại Phòng GD

- Báo cáo số lượng tháng 10

 

 

Tháng 11/2013

 

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập cấp tỉnh

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Nhận bằng tốt nghiệp nghề và vào học bạ

- Sắp xếp lại hồ sơ học bạ

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Báo cáo số lượng tháng 11

 

 

Tháng 12/2013

 

- Nhắc nhở đôn đốc giáo viên vào điểm trên cổng thông tin

- Lập danh sách phòng thi học kỳ I

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ I

- Báo cáo số lượng tháng 12

 

 

 Tháng 01/2014

 

- Thi học kỳ I

- Báo cáo kết quả điểm thi học kỳ I

- Báo cáo giữa năm trên cổng thông tin

- Báo cáo số lượng tháng 1

 

 

Tháng 02/2014

 

- Cập nhật phân công chuyên môn học kỳ II trên cổng thông thông tin

- Giải quyết cho học sinh rút bằng tốt nghiệp THCS

- Báo cáo số lượng tháng 2

 

 

Tháng 03/2014

 

- Giải quyết cho học sinh rút bằng tốt nghiệp THCS

- Lập danh sách thi nghề học sinh khối 8

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Báo cáo số lượng tháng 3.

 

 

Tháng 04/2014

- Lập danh sách phòng thi học kỳ II

- Chuẩn bị các loại mẫu báo cáo học kỳ II

- Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9

- Lập danh sách xét tốt nghiệp lớp 9

- Báo cáo số lượng tháng 4

 

 

Tháng 05/2014

 

- Thi học kỳ II

- Báo cáo kết quả điểm thi học kỳ II

- Báo cáo cuối năm trên cổng thông tin

- Xét tốt nghiệp THCS

- Trả học bạ khối 9

 

 

 Tháng 6/2014

 

- Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014-2015

 

 

 

                                                                               Quảng Thành, ngày 24 tháng 9 năm 2013

                                                                Người viết kế hoạch

 

 

 

                                                                                Phan Thị Kim Ánh