Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 19:29 29/08/2013  

Cập nhật thời khóa biểu, lịch báo giảng, thời khóa biểu lớp.

Từ ngày 30.8 đến ngày 31.8.2013 đề nghị GVBM, GVCN cập nhật đầy đủ lịch báo giảng, thời khóa biểu, thời khóa biểu của lớp chủ nhiệm lên Website từ tuần 1 đến tuần 3 của năm học 2013 - 2014.

Các tin khác