Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Đoàn đội

Cập nhật lúc : 16:45 14/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

1. Báo cáo tuần lễ học tập suốt đời cho PDG.

2. Triển khai kế hoạch ngoại khóa "Nh&a