Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản nhà trường

Văn bản nhà trường

Cập nhật lúc : 20:50 14/08/2013  

Kế hoạch chiến lược của Trường THCS Đặng Tất (Quảng Thành)
Kế hoạch chiến lược của Trường THCS Đặng Tất (Quảng Thành) giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Tải file 1