Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản Giáo dục

Văn bản Giáo dục

Cập nhật lúc : 17:55 14/09/2013  

Thông tưu liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV - Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Tải file 1