Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản Giáo dục

Văn bản Giáo dục

Cập nhật lúc : 17:29 14/09/2013  

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT

Tải file 1