Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Chuyên đề giáo dục

Các bài viết về giáo dục

Cập nhật lúc : 11:44 14/09/2013  
Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng


Chất lượng giáo dục trong nhà trường được xây dựng nên bởi nhiều yếu tố. Trong đó, trình độ năng lực nhiệt huyết của người giáo viên là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Xã hội hiện đại ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, xu thế toàn cầu hoá. Nền giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới phát triển mạnh mẽ. Chính vì vậy, giáo dục Việt Nam cần cập nhật những vấn đề mới, nắm bắt xu thế của thời đại, đáp ứng yêu cầu thực tế là rất cấp thiết. Một trong những giải pháp đó là tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên - Biện pháp trong công tác quản lý của hiệu trưởng đối với tổ chuyên môn.

Hiệu quả trong xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao

Hiệu trưởng làm tốt việc quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên góp phần khuyến khích cá nhân giáo viên có động cơ, hăng hái công tác, tăng kiến thức, kỹ năng sư phạm, phát triển chuyên môn, nâng cao lòng tự tin của giáo viên, góp phần tăng cường tinh thần và năng lực hơp tác trong hoạt động tổ chuyên môn, nêu cao tinh thần học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong tổ chuyên môn.

Biện pháp này có tác động tích cực trong việc nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên nhà trường ngày càng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo viên hiện nay.

Việc quản lý công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên còn là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được học hỏi thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, trong việc giáo dục học sinh, có điều kiện cập nhật kiến thức trong quá trình giảng dạy. Từ công tác này giúp cho hiệu trưởng nắm bắt được trình độ, ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, khả năng tự học tự vươn lên về chuyên môn của mỗi giáo viên trong các tổ, từ đó có biện pháp chỉ đạo tốt hơn trong hoạt động tổ chuyên môn.

Hiệu trưởng cũng nắm bắt được năng lực chuyên môn của mỗi giáo viên, qua đó có căn cứ để phân công chuyên môn hợp lý, phù hợp, đúng người, đúng việc ngay từ đầu năm học nhằm phát huy hiệu suất lao động của đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Giúp cho giáo viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, có nhiều suy nghĩ trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thực tế trong các nhà trường hiện nay, việc giáo viên tự học tự bồi dưỡng chưa tự giác, chưa thường xuyên. Điều này do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, do cơ chế chạy theo thành tích ảo, nên chưa tạo ra sức ép về chất lượng thực, chưa có yêu cầu cao trong việc bảo vệ thương hiệu nhà trường đối với đội ngũ giáo viên. Hạn chế này còn do ảnh hưởng của cung cách quản lý cũ, chính bản thân đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cũng chưa tích cực trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Vì vậy, làm tốt việc quản lý công tác tự học tự bồi dưỡng của giáo viên sẽ có tác dụng kép cho cả đội ngũ nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở mỗi nhà trường.

Cách thức thực hiện

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường thống nhất với các tổ chuyên môn, bàn bạc lên kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ GD&ĐT ban hành hàng năm, tuỳ theo tình hình đội ngũ của nhà trường để bổ sung nội dung học tập, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hiệu trưởng cùng với các tổ trưởng chuyên môn, lập kế hoạch. Phân công cụ thể cho từng giáo viên nghiên cứu những vấn đề cần thiết để thảo luận trước tổ trong buổi họp chuyên môn và phương pháp, cách thức, trình tự triển khai những bài khó, những phương tiện cần sử dụng trong bài. Những chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng day; giáo viên được phân công chủ động nghiên cứu, nêu vấn đề cả tổ bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất chung:

Hiệu trưởng uỷ quyền cho Tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch (sau đó hiệu trưởng phải kí duyệt vào bản kế hoạch đó để đảm bảo tính thực thi cao) phân công trong tổ kèm cặp lẫn nhau về chuyên môn, người có năng lực giỏi bồi dưỡng, kèm cặp giúp đỡ người yếu, đặc biệt với những giáo viên trẻ mới ra trường, cần phân công những giáo viên có trách nhiệm, hướng dẫn chu đáo, phân công hợp lý để những đồng chí này có thời gian đi dự giờ học hỏi đồng nghiệp

Ngay từ đầu năm học hiệu trưởng chỉ đạo (hoặc phân công cho hiệu phó chuyên môn phụ trách trực tiếp) tổ chuyên môn bàn bạc lập kế hoạch, phân công các thành viên trong tổ chọn nội dung để viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học, dự kiến thời gian bảo vệ đề cương, bảo vệ chính thức. Phải coi việc viết sáng kiến kinh nghiệm là việc làm bắt buộc đối với cán bộ giáo viên, thì công việc mới được coi trọng, thực hiện nghiêm túc tránh hình thức, do đó cần cải tiến cách viết, đề xuất sáng kiến sao cho ngắn gọn có hiệu quả.

Quy định cụ thể trong bản kế hoạch cá nhân phải đăng ký vấn đề, nội dung tự học, tự bồi dưỡng, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, tổ trưởng tổng hợp theo dõi, kiểm tra trực tiếp, đồng thời hiệu trưởng hoặc phân công cho các hiệu phó theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng, học kỳ.

Quy định tất cả cán bộ giáo viên đều phải có sổ tự học, tự bồi dưỡng, đây là một loại hồ sơ bắt buộc đối với mọi người.

Hàng năm cùng với tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng phải tiến hành phân loại, đánh giá năng lực của từng giáo viên trong tổ, từ đó mới có căn cứ phân công giáo viên kèm cặp, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn, đồng thời đó cũng là động lực thúc đẩy mọi giáo viên đều tích cực trong việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức, hiểu biết xã hội của bản thân mỗi người. Để phân loại giáo viên được chính xác, hiệu trưởng phải sử dụng nhiều kênh thông tin như: thăm lớp dự giờ, phiếu thăm dò ý kiến đánh giá từ phía học sinh, cha mẹ học sinh, từ đánh giá nhận xét của tổ chuyên môn. Đây là việc làm rất cần thiết trong công tác quản lý, lãnh đạo nhà trường, giúp cho hiệu trưởng nắm bắt được tình hình chất lượng đội ngũ để có kế hoạch bồi dưỡng, sử dụng, phân công chuyên môn phù hợp với năng lực, khả năng chuyên môn của từng người.

 

Giáo viên chủ động tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

 

Đầu năm học hiệu trưởng lên kế hoạch về việc tổ chức các hội thi, các chuyên đề trong nhà trường, từ đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn lên kế hoạch, lịch trình tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi, chuyên đề về ngoại khoá, hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, giáo viên với công tác đội, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận... Đối với những môn ít giờ, ít giáo viên như Anh văn, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật..., phải có kế hoạch liên kết với các trường trong cụm để tạo cơ hội cho giáo viên được sinh hoạt chuyên môn sâu của bộ môn, có điều kiện giao lưu học hỏi. Để những hoạt động này có tác dụng thực sự, sau mỗi lần tổ chức đều phải có tổng kết, khen thưởng, phê bình kịp thời, để động viên khuyến khích mọi người tích cực tham gia.

Điều kiện để tổ chức thực hiện

Hiệu trưởng nhà trường chủ động xây dựng được kế hoạch hoạt động của cá nhân hiệu trưởng và của cả đơn vị ngay từ đầu năm học, từ đó mới triển khai cho các tổ và có yêu cầu cụ thể về việc triển khai, kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành trong từng thời điểm, của mỗi cá nhân.

Tổ trưởng chuyên môn phải có năng lực quản lý, điều hành tổ chuyên môn thực hiện công việc lớn như tổ chức chuyên đề, thao giảng, ngoại khoá có đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó sẽ thu hút được sự tham gia nhiệt tình trách nhiêm của mọi thành viên trong tổ mình.

Nhà trường phải có Hội đồng khoa học có đủ khả năng đánh giá đúng tác dụng của các sáng kiến kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra được những tồn tại của các bản sáng kiến chưa tốt, khi đó mọi người sẽ tham gia với tinh thần trách nhiệm và tự giác hơn.

CBGV, NV trong đơn vị có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức vươn lên trong lao động, trong việc làm, có ý thức xây dựng uy tín của nhà trường đối với nhân dân, đối với phụ huynh và học sinh.

Nhà trường phải có đủ những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập của thầy và trò, có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương và của ngành giáo dục.

                                                                                                                                                                     Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 43 (tháng 8/2013)

Chưa có bình luận nào cho bài viết này