Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:23 20/03/2015  

Thông báo về việc lấy ý kiến của Hội đồng sư phạm đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Quảng Điền về việc tổ chức lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi). Nay nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 08/KH-PGD&ĐT, ngày 16/3/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền (file đính kèm) để đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật (sửa đổi). Thời hạn đóng góp ý kiến: Từ ngày 21/3/2015 đến ngày 23/3/2015 qua e.mail: thcsqdien.qthanh@hue.edu.vn. Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiên cứu và cho ý kiến theo đúng thời gian quy định.

Tải file 1  
Các tin khác