Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 24 tháng 01 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 21:26 25/08/2013  

Thông báo họp phụ huynh toàn trường đầu năm học 2013 - 2014
Ngày 25/8/2013 Trường THCS Đặng Tất tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm.

Ngày 25/8/2013 Trường THCS Đặng Tất tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm nhằm thông báo tình hình học sinh, tình hình nhà trường năm học 2013 - 2014 và một số kế hoạch chung của lớp. Các xuất họp cụ thể:

- Từ 7h30 đến 8h30: Khối 8 - 9.

- Từ 9h00 đến 10h00: Khối 6 - 7.

Địa điểm họp: Theo phòng học của mỗi lớp.

Các tin khác