Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:05 12/01/2014  

Kế hoạch thi "Hùng biện Tiếng Anh" cấp Huyện năm học 2013 - 2014
Đề nghị Tổ trưởng Tổ Anh văn - MT - Nhạc - CD nghiên cứu nội dung công văn để tuyển chọn học sinh, phân công giáo viên bồi dưỡng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Tải file 1  
Các tin khác