Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:25 06/01/2014  

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
Đề nghị các Tổ trưởng chuyên môn nghiên cứu nội dung công văn để xây dựng kế hoạch dự giờ, triển khai nội dung kế hoạch đến giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cụ thể để đảm bảo có chất lượng.

Tải file 1  
Các tin khác