Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:06 18/02/2014  

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014

Tải file 1  
Các tin khác