Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 27 tháng 06 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:59 03/03/2016  

Danh mục thiết bị hiện có - HK II, năm học 2015-2016

Đây là danh mục thiết bị hiện có của nhà trường (tính đến thời điểm học kỳ II, năm học 2015 - 2016). Dựa trên danh mục này, quý thầy cô đăng ký vào kế hoạch sử dụng thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn hằng tuần.

                                                                       Ban Giám hiệu

Tải file 1  
Các tin khác