Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 23 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:16 03/03/2015  

Danh mục thiết bị dạy học
Danh mục thiết bị dạy học các bộ môn hiện có tại Phòng Thực hành - Thiết bị. Đề nghị các thầy, cô theo dõi và liên hệ với bộ phận thiết bị để sử dụng trong quá trình dạy học.

Tải file 1  
Các tin khác