In trang

Tựu trường không trước ngày 01/8 hằng năm
Cập nhật lúc : 19:33 18/07/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018 trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, tựu trường vào ngày 15/8 hằng năm và khai giảng vào ngày 05/9 hằng năm (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường sớm hơn nhưng không trước ngày 01/8 hằng năm).

Buổi học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 20/8 hằng năm và kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 15/01 hằng năm, kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 25/5 hằng năm.

Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 30/5 hằng năm. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5 hằng năm.

Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6 hằng năm.

Hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học (Lớp 1, lớp 6 và lớp 10) phổ thông trước ngày 30/7 hằng năm.

Thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi quốc gia và thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực học đối với các cấp học: Đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với cấp Mầm non và cấp Tiểu học; 37 tuần thực học đối với cấp THCS và cấp THPT; 32 tuần thực học đối với Giáo dục thường xuyên.

Thời gian nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và văn bản hướng dẫn hằng năm của UBND tỉnh.

Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học).

Để đảm bảo thời gian thực học tối thiểu của cấp Tiểu học theo quy định của Bộ trong năm là 35 tuần (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II là 17 tuần), quy định thời gian nghỉ giữa các kỳ như sau: Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần; Nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ I): 01 tuần; Nghỉ giữa học kỳ II: 01 tuần.

Ngày tựu trường và ngày bắt đầu học kỳ hằng năm nếu trùng ngày chủ nhật thì có thể tổ chức trước hoặc sau 01 ngày để phù hợp với thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố căn cứ quy định nêu trên để quyết định những nội dung sau:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh tình hình chuẩn bị năm học và kế hoạch tổ chức khai giảng trước ngày 20/8 hằng năm. Cho học sinh các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình chung. Chỉ đạo lịch nghỉ của giáo viên các cấp học trong năm học. Báo cáo UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học trong những trường hợp đặc biệt. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế cho học sinh các trường thuộc cấp quản lý nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù để đảm bảo theo kịp tiến độ thực hiện chương trình chung trên phạm vi quy mô toàn tỉnh.