In trang

Danh mục thiết bị hiện có
Cập nhật lúc : 12:59 03/03/2016

Đây là danh mục thiết bị hiện có của nhà trường. Dựa trên danh mục này, quý thầy cô đăng ký vào kế hoạch sử dụng thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn hằng tuần.

                                                                       Ban Giám hiệu