In trang

Danh mục thiết bị dạy học
Cập nhật lúc : 15:16 03/03/2015

Danh mục thiết bị dạy học các bộ môn hiện có tại Phòng Thực hành - Thiết bị. Đề nghị các thầy, cô theo dõi và liên hệ với bộ phận thiết bị để sử dụng trong quá trình dạy học.