In trang

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 Đến ngày 12/07/2020
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)
Dạy học theo thời khóa biểu: Khối 6, 9 (Dạy học từ tiết 1 – Tiết sinh hoạt lớp: Tiết 4) – Trả bài theo quy định Báo cáo tổng hợp hồ sơ thi đua nộp Phòng GD&ĐT (Hiệu trưởng, Văn thư)   Dạy học theo thời khóa biểu: Khối 7, 8 – Trả bài theo quy định 14h00 – Họp Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, tự kiểm tra minh chứng, rà soát báo cáo. Thành phần: BGH, TKHĐ, TTCM, Kế toán, Văn thư, Thư viện, Thiết bị, Y tế, TPT, Bí thư Chi Đoàn (Chuyển sang sáng Thứ Tư 08.7.2020)  
Thứ Ba
(07/07/2020)
7h15 – 8h45: Tổng kết lớp (Khối 6, 9), sắp xếp bàn ghế, vệ sinh phòng học theo lớp học (GVCN phụ trách) 7h30 – Kiểm tra chéo hồ sơ sổ điểm, học bạ khối 7, 8 (Thành phần: Ban Giám hiệu, Văn thư, GVCN Khối 7, 8, TTCM; Chịu trách nhiệm: Học bạ Khối 7: T.Toàn; Khối 8: T.Quang) Mời đại biểu dự tổng kết năm học (Văn thư) In giấy khen phát thưởng (T.Phúng, C.Như)   13h30 – 9h00: Tổng kết lớp (Khối 7, 8), sắp xếp bàn ghế, vệ sinh phòng học theo lớp học (GVCN phụ trách) 14h00 – Kiểm tra chéo hồ sơ sổ điểm, học bạ khối 6 (Thành phần: Ban Giám hiệu, Văn thư, GVCN Khối 6, TTCM; Chịu trách nhiệm: Sổ điểm khối 6, 7, 8: T.Minh; Học bạ khối 6: C.Nhân) In giấy khen phát thưởng (T.Phúng, C.Như)  
Thứ Tư
(08/07/2020)
7h15 – Họp GVCN khối 8, 9 7h30 – Tổng vệ sinh trường lớp (GVCN phụ trách) Khối 9: xớt cỏ, cào cỏ, rác khu vực trước cổng trường (GVCN phân dụng cụ: cuốc, liềm, bao, chổi) Khối 8: xớt cỏ, cào cỏ khu vực trước dãy 2 tầng khối 8 (GVCN phân dụng cụ: cuốc, liềm, bao, chổi) 8h00 – Họp Hội đồng tự đánh giá của nhà trường, tự kiểm tra minh chứng, rà soát báo cáo. Thành phần: BGH, TKHĐ, TTCM, Kế toán, Văn thư, Thư viện, Thiết bị, Y tế, TPT, Bí thư Chi Đoàn   13h30 – Họp GVCN khối 6, 7 13h45 – Tổng vệ sinh trường lớp (GVCN phụ trách) Khối 6: lau chùi cửa kính, bàn ghế, quét phòng học, mạng nhện dãy phòng học Khối 6 – 02 phòng/lớp (GVCN phân dụng cụ: chổi, khăn) Khối 7: lau chùi cửa kính, bàn ghế, quét phòng học, mạng nhện dãy ODA – 01 phòng/lớp (GVCN phân dụng cụ: chổi, khăn) 14h00 – Triển khai tập huấn sử dụng thiết bị dạy học bộ môn Vật lý – Hóa học  
Thứ Năm
(09/07/2020)
7h30 – Họp Hội đồng cuối năm – Phân công công tác trực hè Sắp xếp phần thưởng, chuẩn bị cho công tác tổng kết phát thưởng. Phân công sắp xếp phần thưởng: Cô N.Anh, Cô Hường, Cô Vân, Cô Tuyền, Cô Tư, Cô Đ.Hiền. Lao động (Y tế phân công) Phân công trang hoàng tổng kết: Thầy Đạo (Tổ trưởng), Thầy Lâm (Tổ phó), Thầy Phúng, Thầy Quý, Thầy Khánh, Thầy Trung, Thầy Thuần, Thầy N.Hiền, Thầy Vinh, Thầy Long   Tổng hợp đề kiểm tra định kỳ, đề kiểm tra học kỳ nộp Phòng GD&ĐT (T.Vững)  
Thứ Sáu
(10/07/2020)
6h30 - Tổng kết phát thưởng – Tổng kết Hội đồng cuối năm   Lao động, vệ sinh trường lớp  
Thứ Bảy
(11/07/2020)
8h00 – Phát hồ sơ, giấy chứng nhận TN THCS cho học sinh khối 9, bàn giao học sinh các khối lớp về sinh hoạt hè tại điạ phương (BGH, Văn thư, TPT)   Lao động, vệ sinh trường lớp  
Chủ Nhật
(12/07/2020)