In trang

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 Đến ngày 05/07/2020
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)
Kiểm tra học kỳ 2: Tiếng Anh 6 – Lịch sử 6 GVBM tiếp tục chấm bài, nhập điểm CBGV trả sách, thiết bị dạy học để phục vụ cho công tác kiểm kê cuối năm (Từ ngày 29.6.2020 đến ngày 30.6.2020) GVBM Khối 9 báo cáo kết quả kiểm tra HK II   Kiểm tra học kỳ 2: Toán 7 13h30 – Họp Hiệu trưởng GVBM tiếp tục chấm bài, nhập điểm GVCN Khối 9 hoàn thành hồ sơ sổ điểm, học bạ, cập nhật đầy đủ trên cổng TTĐT (Hoàn thành trước 15h00, ngày 29.6, thứ Hai) GVBM Khối 9 báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ II  
Thứ Ba
(30/06/2020)
Kiểm tra học kỳ 2: Sinh học 6 – Địa lý 6 7h30 – Họp HĐND xã Quảng Thành (Hiệu trưởng) 8h00 – Kiểm tra chéo toàn bộ hồ sơ xét TN THCS (T.Vững, GVCN Khối 9, Văn thư) Báo cáo kết quả kiểm tra HK II Khối 9 lên Phòng GD&ĐT (T.Vững – Văn bản, mail) Ký duyệt hồ sơ lớp 9 (Hiệu trưởng)   Kiểm tra học kỳ 2: Tiếng Anh 7, Sinh học 7 13h30 – Kiểm tra chéo hồ sơ xét TN THCS tại trường THCS Đặng Hữu Phổ (T.Vững, GVCN Khối 9)  
Thứ Tư
(01/07/2020)
Kiểm tra học kỳ 2: Toán 6 Báo cáo hai mặt chất lượng Khối 9 lên Phòng GD&ĐT (T.Vững) Tiến hành tự kiểm kê Thư viện, Thiết bị dạy học, tài chính, tài sản từ ngày 01.7.2020 đến hết ngày 05.7.2020 Điều chỉnh hồ sơ lớp 9 sau khi kiểm tra chéo tại cụm   Kiểm tra học kỳ 2: Lịch sử 7, Địa lý 7 Lập danh sách CBGVNV tham gia Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 (Hiệu trưởng)  
Thứ Năm
(02/07/2020)
7h15 – Họp Hội đồng xét công nhận TN THCS (Thành phần: BGH, TKHĐ, Thanh tra, Văn thư, GVCN Khối 9) 6h30 – GV làm nhiệm vụ coi thi lớp 5 tại trường TH số 1, 2 Quảng Thành (Thành phần: Theo QĐ của Phòng GD&ĐT) GVBM tập trung chấm bài, cập nhật điểm   Hoàn thành hồ sơ xét TN THCS, báo cáo Phòng GD&ĐT (Hiệu trưởng, Văn thư) GV làm nhiệm vụ coi thi lớp 5 tại trường TH số 1, 2 Quảng Thành (Thành phần: Theo QĐ của Phòng GD&ĐT) GVBM tập trung chấm bài, cập nhật điểm  
Thứ Sáu
(03/07/2020)
Nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận TN THCS về Phòng GD&ĐT GVBM tập trung chấm thi, cập nhật điểm vào sổ, cổng thông tin của trường, báo cáo kết quả điểm thi 7h30 – Dự Hội nghị tổng kết 5 năm hiện QĐ 1501 tại Phòng GD&ĐT (T.Vững, T.Phúng)   13h30 – Tổng kết tổ chuyên môn GVBM Khối 6, 7, 8 tập trung vào điểm GVBM Khối 6, 7, 8 báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ II cho Chuyên môn Hoàn thành việc cập nhật điểm, đánh giá xếp loại trên Cổng thông tin điện tử  
Thứ Bảy
(04/07/2020)
7h30 – Họp Hội đồng xét thi đua cuối năm (Thành phần: BGH, CTCĐ-TKHĐ, Thanh tra, TPT, TTCM, TTVP) GVBM, GVCN cập nhật điểm, học bạ   GVBM, GVCN cập nhật điểm, học bạ. Hoàn thành hồ sơ sổ điểm, học bạ  
Chủ Nhật
(05/07/2020)