In trang

Tuần 32 năm 2019
Từ ngày 05/08/2019 Đến ngày 11/08/2019
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/08/2019)
7h30 - Họp GVCN khối 7 Khối 7 lao động, vệ sinh toàn trường (GVCN, Cô Hiền)   Liên hệ Hội trường học chính trị đầu năm học (Hiệu trưởng)  
Thứ Ba
(06/08/2019)
7h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)   13h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)  
Thứ Tư
(07/08/2019)
7h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)    
Thứ Năm
(08/08/2019)
7h30 - Sinh hoạt chuyên môn 9h00 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)   13h30 - Khối 8 lao động 13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)  
Thứ Sáu
(09/08/2019)
7h30 - Tập trung học sinh khối 6 Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công) Khối 9 lao động, vệ sinh toàn trường (GVCN, Cô Hiền) 9h00 - Họp Chi bộ   13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công) Tập luyện đội nghi thức (TPT)  
Thứ Bảy
(10/08/2019)
7h30 - Học sinh khối 6 lao động (GVCN, Cô Hiền) 8h30 - Họp Liên tịch (BGH, TKHĐ-CTCĐ, Kế toán, Thanh tra, TTCM, Đoàn-Đội) Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)   13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)  
Chủ Nhật
(11/08/2019)
Trực cơ quan: Bảo vệ   Trực cơ quan: Bảo vệ