In trang

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 Đến ngày 27/05/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)
7h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng) 8h00 - Tổng kết lớp khối 6, khối 9 (GVCN) 10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư   13h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng) 14h00 - Tổng kết lớp khối 7, khối 8 (GVCN) 10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư  
Thứ Ba
(22/05/2018)
7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp 8h00 - Các bộ phận hoàn thành tự kiểm kê, niêm phong các phòng bộ môn.   13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp  
Thứ Tư
(23/05/2018)
7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp   13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp 8h00 - Chuẩn bị phần thưởng cho tổng kết năm học (C. NAnh, C.Hường, C.Vân, C.Hiền, C.Tuyền)  
Thứ Năm
(24/05/2018)
7h30 - Tổng kết Hội đồng sư phạm cuối năm.   13h30 - Trang hoàng, rà soát công việc chuẩn bị Lễ tổng kết phát thưởng  
Thứ Sáu
(25/05/2018)
7h00 - Tổng kết,phát thưởng năm học 2017 - 2018 9h00 - Làm việc với Sở GD&ĐT về nghiệm thu 06 phòng học.   13h30 - Rà soát các báo cáo tổng kết, báo cáo cuối năm  
Thứ Bảy
(26/05/2018)
7h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.   13h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.  
Chủ Nhật
(27/05/2018)
Trực cơ quan: Bảo vệ   Trực cơ quan: Bảo vệ