In trang

Tuần 2 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 Đến ngày 14/01/2018
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/01/2018)
Chào cờ đầu tuần. Hội ý GVCN. Họp giao ban đầu tuần. Lên kế hoạch công tác tuần - Công bố TKB HKII.   Hội ý GVCN. Báo cáo tình hình sử dụng TBDH trong HK1 (T.Bị). Lớp 9.4 lao động (C.Hiền) Chào cờ.    
Thứ Ba
(09/01/2018)
Sơ kết lớp khối 6, 9 (GVCN). Tham dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ (Đảng viên). Lớp 7.2 lao động (C.Hiền)   Sơ kết lớp khối 7, 8 (GVCN). Tổng hợp, báo cáo điểm KT HKI; hai mặt chất lượng (Hiệu trưởng). Báo sơ kết công tác Đội (T.Phúng)  
Thứ Tư
(10/01/2018)
Thực hiện chương trình dạy -học HKII. Lớp 8.1 lao động (C.Hiền)   Thực hiện chương trình dạy -học HKII. Nắm tình hình chuyên cần của học sinh (T.Phúng)  
Thứ Năm
(11/01/2018)
9h00: Họp Hội đồng sư phạm.   13h30: Khảo sát học sinh giỏi khối 8, 9 (BGH,GV được phân công)  
Thứ Sáu
(12/01/2018)
Kiểm tra nề nếp dạy học (BGH)   13h30 - Dự tổng kếtcông tác mặt trận năm 2017 (Hiệu trưởng) 14h00 - Họp BGK thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện tại Phòng GD&ĐT (C.Phúc)  
Thứ Bảy
(13/01/2018)
Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH).   Rà soát việc thực hiện chương trình học kỳ I ở các tổ CM (PHT). Kiểm tra nề nếp khối 8 (T.Phúng)   
Chủ Nhật
(14/01/2018)
Trực bảo vệ cơ quan (Bảo vệ) 7h00 - Tập huấn vật truyền thống tại đình làng Thủ Lễ (03 HS + T.Thuần)   Trực bảo vệ cơ quan (Bảo vệ)