In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 7 Năm 2018
(tuần 7 năm 2018, từ 12/02/2018 đến 18/02/2018)

KẾ HOẠCH TUẦN 7- HỌC KỲ II.

- Làm vệ sinh các phòng, tiến hành niêm phong tài sản theo kế hoạch.

- Trực tết nguyên đáng Mậu Tuất 2018.