In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 6 Năm 2018
(tuần 6 năm 2018, từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)

KẾ HOẠCH  TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 6- HỌC KỲ II.

- Họp giao ban tổ văn phòng, hội ý BGH.

- Các bộ phận chủ động làm vệ sinh và kiểm tra các phòng  phụ trách.

- Phát quà tết cho CBGV- NV .

- Chuẩn bị máy để tổ Lý - Công nghệ tổ chức ngoại khóa.

- Phân công và quản lý lao động.

- Rà soát hồ sơ các bộ phận.

- Trực tết theo phân công BGH.