In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 5 Năm 2017
(tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

 

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN  23/2017

- Từ ngày 30 đến ngày 01/02/2017 ngỉ tết âm lịch

- Họp hội đồng sư phạm

- Nắm tình hình học sinh sau tết

- Nghỉ tết nguyên đáng (  ngày 30/1/2017 đến 01/2/2017)

- kiểm tra các phòng chức năng sau tết.

- lắp máy vi tính về lại các phòng bộ môn.

- Dự lễ 03/02 tại NVH Xã Quảng Thành