In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 46 Năm 2019
(tuần 46 năm 2019, từ 11/11/2019 đến 17/11/2019)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 13

I. kế hoạch chung

- Họp giao ban tổ văn phòng, Hội ý với BGH đầu tuần

- Cập nhật kế hoạch kịp thời.

-Tham gia hoạt động ngoại khóa (15/11)

II. Kế hoạch các bộ phận

1. Văn thư:

- Cập nhật công văn đi- đến,cổng thông tin

- Sắp xếp hồ sơ cán bộ.

2. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra và chuẩn bị máy để giáo viên thi GV dạy giỏi cấp trường và tổ chức ngoại khóa HIV.

3. Thư viện.

- Phục vụ bạn đọc

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn nộp PGD.

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách.

4. Kế toán

- Nhận và làm dự toán bổ sung.

- Chuẩn bị hồ sơ và tham gia xét nâng lương đợt 2 năm 2019.

- Chuyển tiền điện

5. Y tế.

- Phân công, quản lý lao động

- Tổng vệ sinh mối trường (khối 8)

-Chuẩn bị nội dung ngoại khóa HIV, SKSS vị thành niên