In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 4 Năm 2017
(tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 23

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Vệ sinh phòng làm việc

- Sơ kết học kỳ I

- làm vệ sinh các phòng chức năng

- Kiểm tra và chuyển máy các phòng bộ môn về phòng máy để bảo quản.

- Sơ kết học kỳ 1. niêm phong các phòng bộ môn trước khi nghỉ tết.

- trực tết  theo lịch ( chiều 28/1/2017)

- Nghỉ tết, Trực tết  nguyên đáng đinh dậu 2017 (26-29/1/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng 

- Cập nhật phần mềm thư viện

Làm hồ sơ nghỉ hưu cho giáo viên