In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 36 Năm 2017
(tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 3 ( Từ ngày 4/9 đến ngày 10/9)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Chuẩn bị CSVC, trang hoàng lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018.

- Sắp xếp học bạ, phát về cho GVCN các lớp cập nhật thông tin học sinh

- Vào sổ thi đua, khen thưởng của CBGV- NV.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên, kết hợp giao viên tổ lý - sinh - công nghệ sắp xếp TBDH.

- Cập nhật việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin, làm báo coa tháng 8 và kế hoạch tổ văn phòng tháng 9 nộp BGH

- Thu các khoản đầu năm, in phích  mục  lục, lập danh sách cộng tác viên thư viện.

- Mua bổ sung thuốc, dụng cụ  y tế, thu bảo hiểm tai nạn học sinh.