In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 34 Năm 2014
(tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)
KẾ HOẠCH THÁNG TỔ VĂN PHÒNG

- Đầu tuần họp giao ban tổ

- Các thành viên trong tổ lên kế hoạch làm việc

- Kế toán đối chiếu và làm bảng lương

- Thư viện phục vụ bạn đọc và thau các khoản đầu năm

- Thiết bị lên kế hoạch cho GV mượn đồ dùng thực hành

- Văn thư làm danh sách các khối lớp

- Y tế lên dự trù mua thuốc