In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 14 Năm 2015
(tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015)

 Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- TV làm phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ và các chế độ cho GV

- Các thành viên trong tổ trực chính

- Vệ sinh phòng làm việc

- Y tế kiểm tra vệ sinh toàn trường