In trang

Kế hoạch của Tổ Văn phòng Tuần 13 Năm 2018
(tuần 13 năm 2018, từ 26/03/2018 đến 01/04/2018)

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN  13 HỌC KỲ 2- 2018

1. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Kiểm tra máy chuẩn bị cho giáo viên dạy sinh hoạt chuyên môn cụm ngày 30/3 ( Sinh - lịch sử)

- Làm vệ sinh các phòng bộ môn Hóa- Tin học- Thiết bị.

2. Thư viện

- Tiếp tục in mã gấy sách và nhập phần mềm thư viện.

- Tổng hợp công tác bạn đọc tháng 4.

- Thanh toán các khoản chi Hội Trại 26/3.

3. Y tế:

- Tiến hành cân đo tính chỉ số BMI học sinh.

- Phân công quản lý lao động.

4. Kế toán:

- Chuyển tiền điện thoauj

- Tổng hợp kinh phí Hội Trại

- Nộp bổ sung hồ sơ cho BHXH huyện