In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 9 Năm 2019
(tuần 9 năm 2019, từ 25/02/2019 đến 03/03/2019)

KẾ HOACH TUẦN 28.

1.Thực hiện chương trình tuần 7 học kỳ 2.

2.Duy trì dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

3. Cập nhật thông tin kịp thời. chính xác.

4.Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ vào số, cổng TTĐT.

5. Thứ năm:(28/02):

13h30: Dạy sinh hoạt CM cụm môn Tin học. GV trong tổ tham dự đông đủ.