In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 50 Năm 2015
(tuần 50 năm 2015, từ 07/12/2015 đến 13/12/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 17 

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Cập nhật các thông tin theo quy định.

3. Lên lịch bóa giảng chính xác, kịp thời.

4. Các môn còn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

5. KT chung đề Đại số 7 - Sáng thứ năm, T3 - T. Thiện, T. Hòa, T. Mai, T. Quý.

6. Môn toán ôn tập HKI cho HS vào các giờ tự chọn.

7. Môn tin KTHKI trong TKB.

8. Chiểu thứ năm (10.12) 13h30 Sinh hoạt CM.

                                     14h00 Thao giảng chuyên đề Ôn tập: T. Thiện.

9. Ra đề khảo sát HSG - Toán 9: T. Cường, Toán 8: T. Sơn.