In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 5 Năm 2017
(tuần 5 năm 2017, từ 30/01/2017 đến 05/02/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 24 

1. Tiếp tục dạy và học theo chương trình từ thứ năm (02.2)

2. Ổn định nề nếp dạy và học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

3. Rà soát chương trình cập nhật lịch báo giảng chính xác.

4. Thứ năm (02.2) Họp Hội đông - 13h30.