In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 49 Năm 2014
(tuần 49 năm 2014, từ 01/12/2014 đến 07/12/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 16

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tăng cường dự giờ thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

4. Thứ năm (04.12)

    - Sáng: Họp hội đồng - 7h15.

    - Chiều: Ngoại khóa về phòng chống HIV - AIDS - 13h.

5. Nộp hồ sơ GV cho Trường kiểm tra đợt 1 - 8h30 - Thứ sáu (05.12)

6. Dạy thay T.Mai tập huân tại Sở GD&ĐT: T.Thiện, T.Quý.

7. Cập nhật sổ điểm và cổng QLTT.