In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 48 Năm 2017
(tuần 48 năm 2017, từ 27/11/2017 đến 03/12/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 15

1. Thực hiện chương trình tuần 13-14.

2. Cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin: lịch báo giảng, điểm ...

3. Dạy bù: Tiết Chào cờ và SHTT ngày thứ hai.

                Chủ nhật (03/12) dạy và học TKB thứ sáu.

4. Thứ năm (30/11)

    9h00 - Sinh hoạt tổ CM, ngoại khóa Đố vui để học Toán 6.

    13h30 - Ngoại khóa phòng chống HIV tại Nhà văn hóa xã Quảng Thành.

5. Tiếp tục công tác BD - HSG, triển khai đề cương ôn tập HKI cho HS.