In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 48 Năm 2015
(tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 15 

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Cập nhật các thông tin theo đúng quy định.

3. KT chung đề sáng thứ năm (26.11), tiết 3, môn Hình học 6 - GV: T. Mai, T. Quý, T. Vũ, T. Sơn.

4. Đôn đốc và động viên HS tham gia thi Violympic vòng tự luyện, chuẩn bị tham gia thi vòng cấp trường.

5. Thành lập đội tuyển HSG Giải toán bằng MTCT khối 7 - T. Quý.

6. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

7. Triển khai đề cương ôn tập HKI cho HS.