In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 48 Năm 2014
(tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 15

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

4. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng, hoàn thành cột điểm.

5. Dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

6. Triển khai đề cương ôn tập HKI bộ môn cho HS.

7. Kiểm tra một tiết chung đề: Thứ năm (27.11)

     Tiết 3: Đại số 7 - Tiết 4: Hình học 6 - GV coi: T.Hòa, C.Nhân, T.Cường, T.Sơn, T.Vũ.