In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 47 Năm 2015
(tuần 47 năm 2015, từ 16/11/2015 đến 22/11/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 14 

1. Thực hiện chương trình tuần 14.

2. Cập nhật các thông tin theo đúng quy định.

3. Thứ năm (19.11) Tham gia Lễ hội chào mừng ngày NGVN 20.11

4. Thứ sáu (20.11) Nghỉ lễ 20.11

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 15 môn Hình học 6.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn và động viên HS tham gia thi Violympic.