In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 46 Năm 2017
(tuần 46 năm 2017, từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 13 

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Điều chỉnh LBG chính xác đúng quy định

3. Kế hoạch dạy bù:

   Sáng thứ năm - TKB thứ hai: K8-9 Tiết 3; 4; 5.

   Chiều thứ năm - TKB thứ hai: K6-7 Tiết 6; 7; 8.

   Chủ nhật (19/11) - TKB thứ 3.

4. Đăng kí tiết dạy thi GVDG cấp trường - T. Quý.

5. Ra đề KTHKI nộp Trường môn Tin: K8-9 T. Long, K7 - T. Sơn, K6 - T. Quý.

6. Thứ năm (14/11) Đưa HS đi thi Giải toán bằng MTCT cấp tỉnh - T. Thiện.