In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 45 Năm 2018
(tuần 45 năm 2018, từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2.Duy trì dạy BD HSG khối  8, 9.  Tiếp tục BD MTCT để chuẩn bị dự thi cấp tỉnh;

3.Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng CNTT. 

4.Cập nhật sổ điểm, lịch báo giảng lên cổng thông tin điện tử đúng tiến độ;

5. Thứ năm( 08/11)

7h30: sinh hoại chuyên môn.

Thao giảng: Thầy Long.

- Hội ý, chọn bài  (Thầy Quý) cho Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng 20.11.

13h30: Tham gia hoạt động ngoại khóa "Rung chuông vàng" tìm hiểu HIV/AIDS, sức khỏe SSVTN, phòng ngừa dịch bệnh trong nhà trường;

6. GV tự học BDTX qua tài liệu trên mạng viết vào sổ tự học tự rèn để trường chấm theo KH (Nội dung 1);