In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 42 Năm 2017
(tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 9 

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Các môn thiếu tiết có kế hoạch tự dạy bù theo kịp chương trình chung.

3. Cập nhất các thông tin kịp thời, đúng quy định.

4. Thứ hai (16/10) 14h30 - Ngoại khóa về môi trường tại Nhà văn hóa xã Quảng Thành - Tất cả các lớp và GVCN.

5. Thứ năm (19/10)

    Sáng: Tiết 2 - Dự giờ C. Nhân - Toán 9/4

    Chiều: 13h30 - Tập huấn dạy học ATGT.

              14h30 - Thao giảng chuyên đề: T. Thiện.

6. Tăng cường BD - HSG các bộ môn và thi Violympic.