In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 40 Năm 2018
(tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7:

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. Cập nhật lịch báo giảng và điểm kiểm tra thường xuyên lên mạng đúng thời gian quy định.

3. Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi.

4. Thứ năm (04/9):

7h00: Thầy Quý đưa học sinh đi thi MTCT.

 7h15: Họp hội đồng sư phạm; Triển khai chuyên đề tập huấn câu hỏi TNKQ.

 14h 30 : Đại hội Liên Đội.

5. Thứ bảy: tiết 2: Dự giờ thầy Hòa, Toán lớp 6/3.

6. Thực hiện làm đề tài STKHKT.