In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 40 Năm 2015
(tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015)

KẾ HOẠCH TUẦN 7 

1. Thực hiện chương trình tuần 7.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tăng cường thực hiện các tiết dạy có ƯDCNTT.

4. Tập huấn tại Phòng GD ngày 29 - 30/9 T. Mai, T. Quý.

5. Dạy thay T. Quý

        Sáng thứ 3 (29.9) T.Vũ, T. Hòa.

        Sáng thứ 4 (30.9) T. Sơn

  Dạy thay T. Mai

        Sáng thứ 4 (30.4) T. Thiện.

6. Chiều thứ năm (01.10) Hội nghị Công đoàn CS năm học 2015- 2016.

7. Thứ bảy (03.10) Đại hội Chi Đội năm học 2015 - 2016.