In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 38 Năm 2017
(tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 5 

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Cập nhật thông tin kịp thời theo đúng quy định.

3. Tăng cường bồi dưỡng HSG Giải toán bằng MTCT chuẩn bị khảo sát cấp Huyện.

4. Động viên hướng dẫn HS tham gia thi Violympic các vòng tự luyện, tăng cường thêm số lượng.

5. Thứ năm (21.9) 13h30 - Hội nghị CB-CCVC năm học 2017 - 2018.

6. Phát động, xây dựng ý tưởng đề tài Sáng tạo KHKT trong HS tiến hành lựa chọn và thực hiện.

7. Thực hiện tốt các tiết dạy TH môn Hình học 6.

8. Tăng cường sử dụng phòng bộ môn, dạy học các bài giảng có ƯD-CNTT.