In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 36 Năm 2019
(tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Thực hiện chương trình tuần 3 học kỳ 2 ( ngày thứ hai nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9).

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Trang hoàng chuẩn bị lễ khai giảng vào chiều thứ tư ngày 04/9/2019 (thầy Quý).

4. Thứ năm: 6h30: Khai giảng năm học 2019 - 2020.

 Chiều thứ năm (5/9): Học TKB sáng thứ năm.

5. BGH kiểm tra việc sử dụng TBDH tổ Toán - Tin, GV cập nhật và thực hiện đảm bảo.