In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 35 Năm 2016
(tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 2 

1. Thực hiện chương trình tuần 2.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

4. Thứ năm (01.9) - 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn.

    - Xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH.

    - Thiết kế bài giảng E-leaning.

5. Triển khai BD - HSG các bộ môn.

6. Chủ nhật (04.9) Hội nghị phụ huynh đầu năm học.

7. Chuẩn bị CSVC, nội dung Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017. (05.9)