In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 3 Năm 2020
(tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020)

1. Thực hiện chương trình tuần 1 học kỳ 2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Dạy thử thi GVG thầy Quý:

Bài 3: đại số 8: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

Tiết 2: sáng thứ tư (15/02).

Tiết 2: sáng thứ năm (16/02).

4. Đưa GV đi thi GVG Toán: Tiết 8 thứ ba(14/01) : thầy Thiện, thầy Long.

Tiết 9 thứ bảy (18/01) : thầy Thiện, thầy Sơn cô Nhân

5. Dạy thay thầy Quý thi GVG: chiều thứ ba 4 tiết : Cô Nhân.

Thứ năm: 16/01: Sơ kết tổ chuyên môn.

Chủ nhật: (19/01) Họp phụ huynh HS.