In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 24 Năm 2020
(tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020)

1. Thực hiện chương trình tuần 11 HKII, hướng dẫn HS ôn tập HKII. 

2. Rà soát và cập nhật các cột điểm  đảm bảo quy định, cập nhật thông tin đúng thời gian quy định.

3. Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

4. Tăng cường ôn tập, phụ đạo cho học sinh, tăng cường cho học sinh chuẩn bị kiểm tra HK2.

5. Thứ 5(11/6)

- 13h00: GV toàn tổ tập trung sắp xếp, trang hoàng tại phòng hội đồng

- 13h30: Tổ chức chuyên đề tổ " Đố vui để học Toán Tin " khối 6

(GVBM dạy khối 6 nhắc HS tham gia đầy đủ, mối lớp chọn 3HS/ đội thi và chuẩn bị 3 bảng con)

6. Thao giảng định kỳ: (Gv không có tiết cùng tham gia dự)

- Sáng thứ tư (09/6) - Tiết 2: T. Sơn lớp 9/3

- Chiều thứ bảy (13/6) - Tiết 2:Thầy Long